• Projektowanie i wykończenie nieruchomości pod klucz

Projektowanie

Projektowanie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej

Prace projektowe zawsze rozpoczynamy od analizy dostarczonej przez klienta dokumentacji. Określamy jego potrzeby i oczekiwania oraz założenia budżetowe, a następnie przystępujemy do projektowania indywidualnego lub adaptacji istniejącego już projektu.

Indywidualne projekty architektoniczne

Wszystkie nasze projekty dają możliwość zaspokojenia potrzeb użytkownika przy wykorzystaniu najlepszych walorów terenu, dostosowując projektowany układ funkcjonalny do przewidywanego rozwoju. Udzielamy pomocy w zakresie:

 • prawa budowlanego,
 • procedur urzędowych,
 • interpretacji planów miejscowych lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • uzyskania niezbędnych pism, uzgodnień i pozwoleń,
 • doboru i oceny działki budowlanej,
 • doboru materiałów i technologii budowlanych.

Wykonujemy prace w zakresie:

 • projektowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, bliźniaczych oraz w zabudowie szeregowej,
 • projektowania budynków użyteczności publicznej,
 • opracowywania wszelkiego typu wielobranżowych projektów budowlanych, do pozwolenia na budowę, wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami,
 • projektów budowlanych dotyczących nadbudowy, przebudowy, rozbudowy oraz wszelkich innych modernizacji budynków,
 • projektów zagospodarowania terenu,
 • opracowania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • adaptacji projektów gotowych,
 • projektów elewacji budynków,
 • legalizacji samowoli budowlanych,
 • wykonywania inwentaryzacji budowlanych.

Pozwolenia na budowę i decyzje o warunkach zabudowy

W celu realizacji procesu inwestycyjnego niezbędne jest dopełnienie określonych w prawie budowlanym obowiązków, w tym zebranie odpowiednich dokumentów oraz uzyskanie stosownych pozwoleń, aby uniknąć ewentualnych problemów cywilno-prawnych.

Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę:

 • kserokopia aktu notarialnego (niezbędna do uzyskania warunków),
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • mapa do celów projektowych sporządzona przez geodetę,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • warunki na dostawę energii elektrycznej,
 • warunki na dostawę gazu,
 • warunki na dostawę wody,
 • warunki na odbiór nieczystości (kanalizacja sanitarna lub deszczowa),
 • oświadczenie o dostępie działki do drogi publicznej,
 • decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (w przypadku  terenów wiejskich),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

Dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy należy złożyć w Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego lub jeśli miejscowy plan nie został uchwalony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W takim przypadku oprócz wypełnionego wniosku potrzebne są:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • warunki na dostawę mediów i odbiór nieczystości,
 • oświadczenie o dostępie działki do drogi publicznej,
 • szkic obrazujący planowaną inwestycję z określeniem podstawowych danych.

Po złożeniu wniosku z załącznikami pozostaje czekać na wydanie decyzji właściwego urzędu.

Projekty nieruchomości – indywidualne i typowe (adaptacje)

Budowa domu to czasami przedsięwzięcie życia, spełnienie marzeń. Gdy to marzenie staje się realne, zaczynamy od wyboru odpowiedniego projektu. Mamy dwie możliwości: poszukujemy projektu gotowego wśród wielu ofert na rynku lub zlecamy wykonanie projektu indywidualnego. Jak wiadomo wszystko ma swoje dobre i złe strony. Tak też bywa i w tym przypadku.

Zaprojektowanie nieruchomości dopasowanej do klienta i lokalizacji działki

Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze projekt indywidualny, który zostaje wykonany specjalnie na zamówienie, uwzględniając określone i szczególne potrzeby klienta jak i uwarunkowania działki. Taki projekt jest jednak droższy od projektu typowego ponieważ wykonany jest dla jednego klienta, może być sprzedany tylko raz, jest niepowtarzalny.

Adaptacja projektu nieruchomości do wymagań klienta i lokalizacji działki

Projekty typowe natomiast wykonywane są w dużej ilości i sprzedawane wielokrotnie, co wpływa na ich niższą cenę. Nie można zapominać, że każdy projekt typowy wymaga adaptacji. Nie wystarczy kupić samego projektu. Trzeba go dostosować do warunków działki, a w większości przypadków również do indywidualnych potrzeb przyszłych mieszkańców.

Często modyfikowanie projektu gotowego jest bardzo kosztowne. Gdy wprowadzane zmiany znacząco wpływają na konstrukcję budynku, konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej jeszcze raz. Czasami zmian jest tak dużo, że stają się niemożliwe do wykonania, bo po ich wprowadzeniu jest to już zupełnie inny projekt. Zdarza się również, że wielkość czy nietypowy kształt działki ograniczają możliwość skorzystania z typowych projektów i w takich przypadkach jedynym rozwiązaniem jest projekt indywidualny.

Zaletą projektów gotowych jest ich dostępność – po zamówieniu projekt otrzymujemy po kilku dniach, indywidualny natomiast po kilku miesiącach, ale nie wymaga on już żadnych poprawek. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, na jaki projekt się zdecydować, zapraszamy do naszego biura. Zapoznamy się dokładnie z Państwa potrzebami i na pewno zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.